ma team 23 002

Mijn naam is Hilbert Boverhof, sinds 1 augustus 2006 directeur van de Mauritsschool. Onze drie kinderen zijn inmiddels al uit huis, samen met mijn vrouw woon ik in IJsselstein. In mijn vrije tijd vind ik het plezierig om bezig te zijn met de volgende hobby's: tennis, lezen, volleybal (recreatief), muziek luisteren, vakanties en voetbal kijken. In de afgelopen jaren is me opgevallen dat er veel betrokkenheid is bij de school. Die betrokkenheid kun je zien bij leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel, leerlingen en ouders. Dat is fijn, want op een basisschool heeft samenwerken in betrokkenheid een goede, positieve invloed op de ontwikkeling van de kinderen. We zijn als schoolteam intensief bezig om met onze leerlingen goede resultaten te behalen. Die 'drive' moeten we vasthouden, dat verdient elke leerling! Onze school heeft als motto: Samen leren, mét en ván elkaar! We stellen ons daarbij vaak de volgende vragen: Waarom? Hoe? Wat? ('golden circle', Sinek). Dat moet leiden tot een goed overdacht lesprogramma en een ontwikkelgerichte schoolomgeving, waarin kinderen veilig en zelfbewust mogen leren. Fouten maken mag, ook (juist) daar leren we van!
Na 10 jaar vind ik het nog steeds een voorrecht om als schooldirecteur leiding te mogen geven aan de Mauritsschool. Ook dat dit in goede samenwerking mag plaatsvinden met alle betrokkenen levert enorm veel werkplezier op.