Traject schoolkeuze voortgezet onderwijs

  • Na 4 à 5 weken werken in groep 8 vinden de richtinggevende adviseringsgesprekken plaats. Hierbij bent u zowel als ouder, maar ook het kind welkom. Om tot een advies te komen worden de resultaten van de afgelopen jaren besproken met de leerkrachten en de IB-er van de school. De directie wordt van de adviezen op de hoogte gesteld. 
  • Kinderen zijn van tevoren op de hoogte gebracht van de verschillende soorten schoolrichtingen. Gedurende het schooljaar zullen de kinderen ook verschillende bezoeken brengen een enkele Voortgezet Onderwijs scholen hier in de buurt.
  • In januari/februari geven we de verwachte eindscore mee tijdens het eindadvies. We geven een eigen advies, d.w.z. we laten ons leiden door ons LOVS en de prestaties in de klas.
  • In april wordt de eindcito gemaakt.

Klik hier voor de website met informatie over de stap naar het voortgezet onderwijs.