IMG_7063

Voor het eerst naar school

De stap naar de basisschool is best spannend voor kinderen. Om dit soepel te laten verlopen, kan je zoon of dochter rustig bij ons komen wennen.

Wenmomenten

Als een kind 3,5 jaar wordt, hebben we een intakegesprek op school. Twee maanden voor de vierde verjaardag, spreekt de leerkracht zo’n vijf wenmomenten met je af. Dan leert je kind alvast de leerkracht en zijn of haar klasgenoten kennen. De eerste schooldag wordt zo een stuk minder spannend.

Huisbezoek

Goed contact met ouders vinden we belangrijk en daarom komt de leerkracht van groep 1 in het eerste schooljaar op huisbezoek.