IMG_6971

Veilig en vertrouwd

Op de Mauritsschool vinden wij het welzijn van kinderen enorm belangrijk. Als kinderen zich goed voelen, komen zij goed tot leren.

Je mag op onze school zijn wie je bent! Dit mooie compliment krijgen wij van de kinderen. In de leerlingenenquête geven ze aan dat ze zich gezien en gehoord voelen. Iedereen hoort erbij. Onze leerkrachten besteden hier dan ook veel aandacht aan in de groep.

De Vreedzame School

We zijn een Vreedzame School en investeren in de sociale ontwikkeling van de kinderen. Zo leren kinderen hoe ze met elkaar een groep kunnen vormen en hoe ze ervoor zorgen dat iedereen het naar zijn zin heeft. Aan de hand van verschillende activiteiten leren de kinderen spelenderwijs hoe zij elkaar positief kunnen benaderen, aan kunnen spreken en samen conflicten kunnen oplossen.

Burgerschap en mediatoren

Het programma De Vreedzame School stimuleert actief burgerschap. Het beschouwt de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en leren om samen beslissingen te nemen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en staan open voor verschillen. Een ander belangrijk onderdeel van De Vreedzame School is mediation. Kinderen uit de bovenbouw worden opgeleid tot mediatoren en bemiddelen bij conflicten. Zo nemen ze zelf de verantwoordelijkheid voor het oplossen van problemen in de klas of op het schoolplein.

The Leader in Me

Het beste wat je kunt worden is jezelf, dat is wat wij willen voor alle kinderen. De onderwijsaanpak ‘The Leader in Me’ sluit daar naadloos op aan. The Leader in Me is een leerlijn, die kinderen op een speelse manier zeven gewoonten aanleert, gericht op persoonlijke groei en relaties met anderen. Dit biedt onze leerlingen de ruimte om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen, probleemoplossend te denken, samen te werken en doelgericht te werk te gaan.