DSC_6866

Stevige basis

Op de Mauritsschool bieden we kinderen een stevige basis voor een kansrijke toekomst. We willen uit kinderen halen wat erin zit. Passend bij het niveau van een kind.

In onze lessen hebben we veel aandacht voor rekenen, taal, spelling en (begrijpend) lezen. Wij proberen de kinderen een ononderbroken leertijd te geven. Onderwijs op maat, passend bij het niveau van het individuele kind, een effectieve instructie en een goed leerlingvolgsysteem zijn hierbij sleutelwoorden.

Gedegen instructie

We vinden het belangrijk dat alle kinderen actief betrokken worden bij de les en worden aangezet tot denken.Een goede instructie is dan belangrijk. We gebruiken hiervoor de wetenschappelijk bewezen methode Expliciete Directe Instructie (EDI). EDI bestaat uit vaste lesonderdelen waarin we hoge verwachtingen hebben, heldere doelen stellen, leerstof inoefenen en feedback geven.

Engels vanaf groep 1

Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen al vroeg met Engels in aanraking komen en geven dan ook Engels vanaf groep 1.