DSC_5267

Samen met ouders

Ouders geven aan zeer tevreden te zijn met de schoolkeuze en kiezen voor de Mauritsschool vanwege de identiteit en sociale veiligheid. Leerkrachten zijn goed zichtbaar en toegankelijk in de communicatie. Ze staan altijd open voor een gesprek.

Ouders zijn altijd welkom op school. Samen dragen we bij aan de ontwikkeling van de kinderen. Een goede communicatie tussen school en ouders vinden we dan ook belangrijk.

Contactmomenten

We informeren en betrekken ouders op verschillende manieren. Het ouderportaal Parro gebruiken we voor nieuws van de school en de groep. Ook nodigen we ouders twee à drie keer per jaar uit voor de 10-minutengesprekken en indien nodig, bijvoorbeeld bij zorgen, vaker.