DSC_6826A

Onze identiteit

De Mauritsschool is een open protestants-christelijke basisschool, waar iedereen die onze identiteit respecteert welkom is. We gaan respectvol om met andere godsdiensten en manieren van geloven en leren onze kinderen een eigen mening te vormen.

Kind op Maandag

Elke ochtend beginnen we in de groep met een lied of een Bijbelverhaal. Wij werken daarbij met de methode Kind op Maandag. Ons doel is kinderen bekend te maken met verhalen uit de Bijbel en deze te koppelen aan de tijd van nu.

Iedere maand hebben we een gezamenlijke viering passend bij een actualiteit of een thema. Veel aandacht besteden we ook aan de christelijke vieringen. Het ene jaar wordt de kerstviering met ouders in de kerk gehouden, het andere jaar op school. Verder hebben we op school een gebedsgroep.