IMG_7010

Goede zorgstructuur

De Mauritsschool biedt een erg goede zorgstructuur en een breed aanbod voor ieder kind.

Extra ondersteuning

We geven les op drie niveaus en het grootste deel van de kinderen krijgt hierdoor passend onderwijs. Een klein deel heeft meer onderwijs op maat nodig. De extra ondersteuning vindt vaak plaats in de groep door de eigen leerkracht. Heeft deze zorg niet het gewenste resultaat, dan kan de leerkracht, in overleg met de ouders, overwegen Remedial Teaching buiten de groep aan te bieden.

Groeilab

In ons onderwijs is er ook aandacht voor kinderen die naast het reguliere aanbod ook behoefte hebben aan meer uitdaging in de leerstof. Deze kinderen nemen deel aan het Groeilab en werken projectmatig aan uitdagende opdrachten.

Day a Week School

Kinderen die nog meer uitdaging nodig hebben, komen in aanmerking voor de Day a Week School (DWS). De Day a Week School biedt onderwijs aan cognitief talentvolle leerlingen vanaf groep 5 die behoefte hebben aan meer uitdaging dan het reguliere onderwijs hun kan bieden.

De Day a Week School brengt de meer- en hoogbegaafde leerlingen van verschillende Fluenta-scholen uit Nieuwegein één dag per week samen, zodat ze ontwikkelingsgelijken ontmoeten. De doelstelling van de Day a Week School is: talenten ontwikkelen, het leerplezier vergroten en de leerlingen stimuleren in het leren leren.

Kijk voor meer informatie op: www.dayaweekschool.nl/.